Co to jest design/ projektowanie społeczne?


Design, inaczej projektowanie społeczne, to kompleksowe podejście, obejmujące zarówno myślenie projektowe (design thinking), jak i efekt końcowy, którym może być przedmiot/produkt (czyli wzornictwo przemysłowe), ale także społeczne otoczenie jednostki – zaprojektowana jest przestrzeń życia, interakcje między ludźmi czy usługi.

plan studiów

Design i komunikowanie społeczne – kompetencje jutra


Absolwent kierunku Design i komunikowanie społeczne jest wyposażony w konkretne i cenne na rynku pracy umiejętności. Są to:

 • projektowanie relacji społecznych
 • kompetencje międzykulturowe
 • zarządzanie informacją
 • krytyczne i kreatywne myślenie

Kierunek Design i komunikowanie społeczne


 

Na studiach nauczysz się:

 • realizować badania i analizy w obszarze projektowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego (wizualnego, graficznego, językowego).
 • prowadzić badania ewaluacyjne, etnograficzne, oraz analizy jakościowe, ilościowe, sieciowe i wizualne z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających badacza (SPSS, Atlas.TI, Gephi, NodeXL, Limesurvey i inne).

Aplikuj

Studiując “design i komunikację społeczną” pogłębisz wiedzę z takich przedmiotów, jak: socjologia sztuki, socjologia designu, kultura wizualna, historia architektury i sztuki oraz teoria komunikowania i nowych mediów.

Oprócz tego będziesz ćwiczył umiejętność kreatywnego pisania, projektowania graficznego, zarządzania projektami i zespołami.

 

Po studiach znajdziesz pracę:

 • agencjach badawczych, reklamowych i biurach projektowych
 • instytucjach kultury i mediach
 • w przedsiębiorstwach oferujących produkty i usługi w internecie

Jak rozpocząć studia licencjackie?


studia stacjonarne I stopnia (licencjat)- limit: 15 miejsc  – zarejestruj się
czas trwania: 3 lata
wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

JAK PUNKTUJEMY?

Kandydaci z „nową maturą”:

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 • Kandydaci ze „starą maturą”:
 1. Język polski
  • część pisemna matury – 0,4 pkt.
 2. Język obcy
  • część pisemna matury – 0,2 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,1 pkt.
 3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
  • część pisemna matury – 0,4 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,2 pkt.

Ocenę końcową z danego przedmiotu uwzględniamy kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.

Przydatne linki


Uniwersytet Opolski

Rekrutacja

Studia

Kampus Uniwersytetu Opolskiego

Niepełnosprawni