Germany

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy/Germany

www.euv-frankfurt-o.de

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Niemcy/Germany

www.ovgu.de

(okres obowiązywania umowy: 2014-2017/agreement duration: 2014-2017)