Prace dyplomowe


Osoby przygotowujące prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) powinny zapoznać się z następującymi dokumentami: Zarządzeniem Rektora nr 1/2016 wraz ze zmianami – Zarządzenie Rektora nr 26/ 2017 oraz Zarządzenie nr 28/ 2019 wraz z Załącznikiem do Zarządzenia Rektora 28/ 2019 (Oświadczenie studenta) omawiającymi zasady przygotowywania i archiwizacji  prac dyplomowych na Uniwersytecie Opolskim.

Prosimy również zapoznać się z zasadami postępowania przed obroną prac licencjackich i magisterskich

oraz z zagadnieniami do egzaminu dyplomowego z socjologii.