Praca dla socjologa


 

Dlaczego SOCJOLOGIA?

Studiuj socjologię na Uniwersytecie Opolskim, ponieważ:


1. Student socjologii UO zdobywa doświadczenie zawodowe już podczas studiów (projekty badawcze i praca badawcza w terenie, znajomość programów komputerowych do analizy danych, certyfikaty);

2. Nasi absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań i analiz danych jakościowych i ilościowych. Mogą pracować w instytucjach publicznych, biznesie i organizacjach pozarządowych – w ośrodkach pomocy społecznej, w urzędach statystycznych, administracji i w wielu innych miejscach.

3. Nasi absolwenci mogą wykorzystać zdobyte kompetencje (znajomość programów komputerowych i umiejętności projektowania badań) w różnych obszarach życia społecznego – dlatego są elastyczni i swobodnie odnajdują się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

KOMPETENCJE

Kompetencje socjologa po naszych studiach


1. Nasz absolwent potrafi zaprojektować proces badawczy i narzędzia badawcze (UX, ankiety, kwestionariusze wywiadów, obserwacji i inne);
2. Nasz absolwent potrafi przygotować komputerową analizę danych ilościowych i jakościowych w profesjonalnych programach komputerowych SPSS (z możliwością certyfikacji zewnętrznej na II stopniu studiów), CAQDA – w tym ATLAS.ti i innych;
3. Nasz absolwent potrafi zarządzać projektami i pozyskiwać granty o fundusze (m.in. w generatorze SOWA) – mamy bezpłatne szkolenie z certyfikatem.

PRACA PO STUDIACH

Gdzie pracują socjologowie?


1. Agencje badawcze, międzynarodowe korporacje, firmy otoczenia biznesu, działy personalne w dużych zakładach pracy, firmy szkoleniowe;
2. Instytucje publiczne: miejskie ośrodki pomocy społecznej i pomocy rodzinie, kuratoria sądowe, urzędy gminy, miejskie, marszałkowskie, wojewódzkie, urzędy pracy, obserwatoria rynku pracy, fundacje i stowarzyszenia, media;
3. Własna działalność – badania rynkowe, marketingowe, projekty unijne i nie tylko…

Warto również wiedzieć, że absolwenci socjologii dobrze wypadają w podsumowaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanych w ramach platformy ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych).

ELA mówi: tak!

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close