dlaczego SOCJOLOGIA?

Socjologia – kompetencje jutra


Absolwent socjologii jest wyposażony w konkretne i cenne na rynku pracy w umiejętności personalne. Są to:

  • nawiązywanie i projektowanie relacji społecznych
  • kompetencje międzykulturowe
  • zarządzanie informacją
  • krytyczne i kreatywne myślenie

Praca po Socjologii

Gdzie pracują socjologowie?


1. Agencje badawcze, międzynarodowe korporacje, firmy otoczenia biznesu, działy personalne w dużych zakładach pracy, firmy szkoleniowe;
2. Instytucje publiczne: miejskie ośrodki pomocy społecznej i pomocy rodzinie, kuratoria sądowe, urzędy gminy, miejskie, marszałkowskie, wojewódzkie, urzędy pracy, obserwatoria rynku pracy, fundacje i stowarzyszenia, media;
3. Własna działalność – badania rynkowe, marketingowe, projekty unijne i nie tylko…

 

Dlaczego Socjologia na UO?

Studiuj socjologię na Uniwersytecie Opolskim, ponieważ:


1. Student socjologii UO zdobywa doświadczenie zawodowe już podczas studiów (projekty badawcze i praca badawcza w terenie, znajomość programów komputerowych do analizy danych, certyfikaty);

2. Nasi absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań i analiz danych jakościowych i ilościowych. Mogą pracować w instytucjach publicznych, biznesie i organizacjach pozarządowych – w ośrodkach pomocy społecznej, w urzędach statystycznych, administracji i w wielu innych miejscach.

3. Nasi absolwenci mogą wykorzystać zdobyte kompetencje (znajomość programów komputerowych i umiejętności projektowania badań) w różnych obszarach życia społecznego – dlatego są elastyczni, świadomi i swobodnie odnajdują się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Praktyczne kompetencje socjologa

Kompetencje socjologa po naszych studiach


1. Nasz absolwent potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania – buduje narzędzia badawcze (UX, ankiety, kwestionariusze wywiadów, obserwacji i inne).

2. Nasz absolwent potrafi zarządzać projektem

2. Nasz absolwent potrafi przygotować komputerową analizę danych ilościowych i jakościowych w profesjonalnych programach komputerowych SPSS (z możliwością certyfikacji zewnętrznej na II stopniu studiów), CAQDA – w tym ATLAS.ti i innych.

3. Nasz absolwent potrafi zarządzać projektami i pozyskiwać granty o fundusze (m.in. w generatorze SOWA) – mamy bezpłatne szkolenie z certyfikatem.

Warto również wiedzieć, że absolwenci socjologii dobrze wypadają w podsumowaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanych w ramach platformy ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych).

ELA mówi: tak!