Z wizytą na Targach Dostępności | 7-8.11.2022

utworzone przez | lis 9, 2022 | aktualności

Studenci i Studentki naszej Katedry wzięli i wzięły udział w I Targach Dostępności. Pierwszego dnia wydarzenia reprezentowała nas socjologia, a drugiego design i komunikacja społeczna. Poniżej relacje autorstwa Izabeli Stasiak i Wioletty Koniecznej (I rok kierunku socjologia),  oraz Aleksandry Jasińskiej (I rok kierunku design i komunikacja społeczna).

SOCJOLOGIA I ROKU NA TARGACH DOSTĘPNOŚCI 07.11 2022

Otrzymaliśmy możliwość uczestnictwa w konferencji i panelach dyskusyjnych na Targach Dostępności. Dotyczyczyły one problemów osób z niepełnosprawnościami, które pozornie wydają się być już coraz mniejszym problemem w rozwiniętym społeczeństwie. Poruszone tematy pozwoliły nam jednak spojrzeć szerzej, dostrzec oczyma osoby “pełnej”, z jaką przepaścią komunikacyjną nadal mamy do czynienia. Widać to przede wszystkim na rynku pracy, w dostępności architektonicznej i infrastrukturalnej, organizacji pomocy komunikacyjnej w urzędach, a nawet dostosowaniu (a w zasadzie braku dostosowania) takich placówek jak szkoły czy szpitale.

Mimo tych negatywnych aspektów, usłyszeliśmy szereg propozycji, sugestii a nawet marzeń, mających na celu poprawę obecnej dostępności dla osób z różnego typu dysfunkcjami. Okazuje się, że wiele z nich jest już realizowanych przez organizacje pozarządowe, które mają na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami ułatwiając im samodzielne funkcjonowanie poprzez poprawę dostępności. Wspomniane organizacje zajmują się np. dofinansowaniami stanowisk pracy, czy tworzeniem i realizacją projektów stosownej architektury. Nie brak też istotnych zmian w kwestii dostępu do rozrywki. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom osoby niewidzące mogą wybrać się na ściankę wspinaczkową czy na rajd rowerowy. Ponadto ludzie z chorobami układu ruchu mają możliwość zdania prawa jazdy, a osoby z zespołem Downa czy autyzmem są w stanie jasno wyrazić swoje myśli I komunikować się z otoczeniem.

Dzisiejsze Targi Dostępności z pewnością skłoniły nas do wielu refleksji I chęci działania. Jako przyszli socjolodzy postaramy się patrzeć jeszcze szerzej i dostrzegać to co pozornie niewidzialne.

DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA NA TARGACH DOSTĘPNOŚCI 08.11.2022

Jako studenci designu i komunikacji społecznej mieliśmy możliwość uczestnictwa w drugim dniu Targów dostępności oraz wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym dostępnego designu. Dostępnego, czyli takiego, który nie wyklucza, jest uniwersalny i dąży do inkluzyjności. Designu, który nie promuje podziału i nie stawia granic, a wręcz przeciwnie – jest otwarty na różnorodność i przeznaczony dla każdego, niezależnie od jego poziomu sprawności. Dowiedzieliśmy się o innowacyjnych rozwiązaniach jakie stosuje się, aby zwiększyć dostępność dla ludzi wykluczonych społecznie do rzeczy, które dla nas – ludzi “pełnych” – wydają się czymś naturalnym. Mapy tyflograficzne, tabliczki z funkcją pomieszczeń, czytnik pozwalający czytać obrazy czy place zabaw tworzone w duchu inkluzyjności, to tylko niektóre z takich rozwiązań, które cytując klasyka, są “małym krokiem dla człowieka, ale dużym skokiem dla ludzkości”.

Obecność na targach niewątpliwie przyda się nam, jako przyszłym badaczom designu, do ulepszania naszych projektów tak, aby były one dostępne dla każdego, a przede wszystkim, żeby nie wykluczały i nie stawiały granic. Bo do tego właśnie powinniśmy dążyć – aby nie stwarzać podziałów, być otwartym na innych, tak samo jak robi to design uniwersalny.

(red. MD)