Robert Geisler uczestnikiem Forum Innowacji

15 kwietnia dr hab. Robert Geisler, prof. UO wziął udział w Forum Innowacji w Tarnowie, podczas którego uczestniczył w sesji panelowej Innowacje społeczne – start upy w służbie społeczeństwu. Dyskutowano m.in. o społecznej naturze innowacji, ich roli w życiu społeczności, odpowiadaniu na potrzeby społeczne i dynamikę życia społecznego (przykładowo, znikanie pewnych zawodów i czynności i pojawianie się nowych).